News

Zmiana formy zgłaszania dystansu

sobota 7:00
niedziela 11:00

Lodowy Pływak 2018/2019

Zmiana formy zgłaszania dystansu
Dystans podajemy w km z dokładnością 3 miejs po przecinku (np. 0,005km)
Każdej niedzieli przsyłamy sumę dystansu z całego tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) - aktualizacja tabeli w niedzielę po 22:00.