News

Zmiana formy zgłaszania dystansu

sobota 7:00
niedziela 11:00

Wymogi kwalifikacyjne

SWS 2019

Do startu na dystansach od 500m do 1 km wymagane jest uzyskanie kwalifikacji !!!

Uzyskać kwalifikację można poprzez udokumentowanie przepłynięcia odpowiedniego dystansu w wodzie o temperaturze poniżej 4°C, i tak żeby wystartować na:

  • 500m trzeba mieć udokumentowane 250m,

  • 750m trzeba mieć udokumentowane 500m,

  • 1km trzeba mieć udokumentowane 750m.

Jak udokumentować? Np. poprzez:

  • materiał wideo, który wystarczy udostępnić gdzieś w sieci i przesłać nam link do niego,

  • udział w zawodach o podobnym charakterze (sezon 2017/2018), w których podano wyniki do publicznej wiadomości,

  • pisemne poświadczenie wydane przez sędziego pływackiego zawierające dane pływaka, dystans, czas oraz temp. wody,

  • udział w naszym klubowym treningu w terminie do dnia zamknięcia zapisów/listy startowej.