News

Zmiana formy zgłaszania dystansu

sobota 7:00
niedziela 11:00

Temperatura

EN 

Dzięki współpracy nawiązanej z producentem urządzeń kontrolno - pomiarowych PPHU TERMOPRODUKT Piotr Wróblewski na wszystkich naszych eventach pomiar temperatury wody oraz powietrza wykonywany będzie przy pomocy profesjonalnego termometru, dla którego zostało wydane świadectwo wzorcowania.


Producent: Termoprodukt 
Model: DT-1
Nr przyrządu: 3606/6
Nr świadectwa wzorcowania: 5281/2016