Założenia projektu

Odyseja Wiślana to autorski projekt przepłynięcia wpław Wisły od Jeziora Goczałkowickiego, aż do Bałtyku - co gwarantuje niezwykłą przygodę na dystansie 1000km (powyżej jeziora Goczałkowickiego rzeka jest zbyt płytka).

Przepływ rzeki będzie odbywał się etapami. Długość etapu będzie uzależniona od warunków atmosferycznych i stanu rzeki. Nie wyznaczamy sobie daty ukończenia przepływu, ale postaramy się zrobić to szybko.

Skład pływacki:

  • Leszek Naziemiec - kierownik / pomysłodawca wyprawy
  • Łukasz Tkacz
  • Marek Grzywa
Cele przepływu:
  1. Sportowo – przygodowy: przepłynąć 1000 km! Promować chcemy też pływanie naturalne – bez płetw i pianki neoprenowej, która zwiększa wyporność, ogrzewa i zmniejsza koszt energetyczny pływania, a na dodatek zwiększa prędkość. Chcemy powrotu do źródeł sportu.
  2. Ekologiczny – będziemy wskazywać miejsca zanieczyszczone i polować na rury ze ściekami. Mamy świadomość, że najgorszą jakość wody w rzece notuje się w naszym regionie. Tego odcinka się najbardziej boimy, ale mamy zamówione już ekspertyzy wody.
  3. Przeciwdziałanie utonięciom – w Polsce wg statystyk tonie rocznie około 500 osób (2 razy więcej niż średnio w U.E.) Przyczyną jest zwykle brak wystarczających umiejętności pływackich. Tylko co 4 osoba tonąca piła wcześniej alkohol. W Polsce w porównaniu z Czechami (gdzie trenujemy pływanie już wiele lat) lub Anglią, brakuje wyraźnie kultury pływackiej. Ludzie w Polsce nie trenują w otwartych wodach. Zmiana nawyków powinna też pozytywnie wpłynąć na dbałość o jakość wody w akwenach.

Dlaczego Odyseja?

Tak jak Odyseusz wracał do domu, tak my wrócimy rzeką do morza, które łączy się z oceanem – naszym domem.
Odyseusz, w trakcie swojej tułaczki, 48 godzin płynął wpław na wyspę Korfu, co powoduje, że jest pierwszym znanym nam pływakiem długodystansowym.
Leszek Naziemiec