Kontakt

Prezes   Wiceprezes  Skarbnik
Łukasz
Tkacz 
Leszek
Naziemiec
 Marek
Grzywa
  tel. 691-852-737       tel. 602-199-240      tel. 691-918-239  
     

Klub Sportowy Silesia Winter Swimming
40 - 018 Katowice, ul. Graniczna 57/54