Lodowy Pływak 2015/2016


Pierwsza edycja "Lodowego Pływaka" odbyła się na przestrzeni jedynie połowy sezonu zimowego w okresie od 01.01.2016 do 31.03.2016.

W ramach przeprowadzonej akcji następujące tytuły sportowe otrzymują:

ZŁOTY LODOWY PŁYWAK

Pan Adam Kubin
Pan Leszek Naziemiec
Pan Łukasz Tkacz

SREBRNY LODOWY PŁYWAK 

Pan Marek Grzywa
Pan Jiří Kuřina
Pan Bartosz Sztaba

BRĄZOWY LODOWY PŁYWAK

Pani Justyna Kolarczyk
Pan Janusz Machaczek
Pan Tadeusz Trocha 

Pokonany dystans przez poszczególnych uczestników przedstawia poniższa tabela: 

Nazwisko Imię Dystans (m)
Grzywa Marek 22050
Kolarczyk Justyna 10000
Kubica Artur 1350
Kubin Adam 35100
Kuřina Jiří 20050
Lebioda Mariusz 5350
Machaczek Janusz 10250
Moś Michał 1250
Muc Tomasz 1650
Naziemiec Leszek 30800
Rojowiec Dariusz 7500
Sztaba Bartosz 20200
Tkacz Łukasz 45020
Trocha Tadeusz 12034
Truchan Grzegorz 750Wszystkim uczestknikom serdecznie dziękujemy za udział w nasze akcji oraz gratulujemy osiągniętych wyników.


Ponadto zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji Lodowego Pływaka, która odbędzie się w okresie od 01.10.2016 do 08.04.2017 (dłuższy sezon większe wymogi 100 km, 50 km i 20 km).


Ceremonia zakończenia akcji - Szlomiok 17.04.2016